Hình thu nhỏ là các bác sĩ được công nhận, biểu ngữ là Bệnh viện UNM

Các bác sĩ sức khỏe của UNM tham gia vào bảng xếp hạng các tài liệu hàng đầu của Albuquerque

Mỗi ngày, hơn 1,000 bác sĩ tài năng của Đại học New Mexico cung cấp nhiều hơn nữa cho các cộng đồng ở New Mexico.

Năm nay, UNM Health tự hào công nhận 11 bác sĩ của mình, những người được vinh danh trong tháng này bởi Tạp chí Albuquerque dưới dạng Tài liệu hàng đầu.

Gây mê - Christopher Arndt, MD

Chăm sóc quan trọng - Michelle Harkins, MD

OB / GYN - Eve Espey, MD

Nhãn khoa - Robert Avery, MDS

Tai mũi họng - Nathan Boyd, MD

Bệnh lý học - David Martin, MD

Nội tiết Nhi khoa - Robert Christenson, MD

Nhịp tim nhi khoa - Laura Caffey, MD

Chuyên gia nhi khoa - Craig Wong, MD

Phẫu thuật nhi khoa - Jason McKee, MD

Thấp khớp học - Nicole Emil, MD

DANH MỤC: Cộng Đồng, Sức khỏe, Trường Y khoa, Chuyện nổi bật, Bệnh viện UNM