Đô đốc Rachel Levine, MD nói chuyện với các học viên tại Trung tâm sức khỏe sinh sản UNM

Trợ lý Thư ký HHS thăm Trung tâm UNM về Sức khỏe Sinh sản

Đô đốc Rachel L. Levine, MD, Trợ lý Bộ trưởng Y tế của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, đã có chuyến thăm đến Trung tâm Sức khỏe Sinh sản của Đại học New Mexico vào thứ Năm, ngày 26 tháng XNUMX, để nhấn mạnh sự hỗ trợ của chính quyền Biden đối với quyền sinh sản.

Levine đã gặp Eve Espey, MD, chủ tịch UNM Khoa Sản & Phụ khoa, phó chủ tịch Lisa Hofler, MD, MPH, MBA, giám đốc trung tâm Amber Truehart, MD, A. Robb McLean, MD, giám đốc y tế của UNM Medical Group, Inc., Tracie Collins, MD, MPH, hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Dân số và các đối tác công bằng sinh sản khác làm việc trên toàn tiểu bang.

B-roll có thể tải xuống từ chuyến thăm của đô đốc là có sẵn qua Vimeo tại đây.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Tin tức bạn có thể sử dụng, Chuyện nổi bật, Sức khỏe phụ nữ