$ {alt}
Bởi Nicole San Roman

Trải nghiệm của bệnh nhân của Hệ thống Y tế UNM

Có hàng nghìn chuyên gia làm việc trong Hệ thống Y tế Đại học New Mexico, chuyên về hơn 150 lĩnh vực y học khác nhau. Nhưng tất cả họ đều có một ưu tiên chung: chăm sóc bệnh nhân.

Mỗi ngày, các nhóm từ Hệ thống Y tế UNM đang làm việc không mệt mỏi để đảm bảo người dân New Mexico nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng cao với các phương pháp điều trị và quy trình tiên tiến. Họ đang kết nối với cộng đồng của chúng tôi theo những cách thực tế, thay đổi cuộc sống và cứu sống.

Nhưng bạn không cần phải tin lời chúng tôi.

Dưới đây là những câu chuyện trực tiếp từ những người quan trọng nhất, bệnh nhân của chúng tôi.

Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM

UNM SRMC- Cơ sở của Bệnh viện UNM

Nhóm Y tế UNM Đọc ý kiến ​​của bệnh nhân

DANH MỤC: Cộng Đồng, Trung tâm y tế khu vực Sandoval, Chuyện nổi bật, Bệnh viện UNM