$ {alt}

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trả lời các câu hỏi của bạn về Coronavirus COVID-19

Nhà khoa học của UNM Steve Bradfute chia sẻ những gì đã biết - và chưa biết về căn bệnh mới được xác định này

UNM's Steven Bradfute, Tiến sĩ, một nhà khoa học tại Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu, chia sẻ thông tin mới nhất về coronavirus COVID-19.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Giáo dục, Sức khỏe, Tin tức bạn có thể sử dụng, Nghiên cứu, Trường Y khoa, Chuyện nổi bật