Dịch

Chris Kiscaden là Giám đốc IHSC mới

Chris Kiscaden, đã nhận vị trí Quản lý của Trung tâm Mô phỏng Sức khỏe Liên ngành (IHSC).
Trong vai trò mới của mình, anh ấy sẽ quản lý các hoạt động hàng ngày của IHSC, bao gồm cả việc cung cấp giám sát kỹ thuật cho phần mềm mô phỏng HSC. IHSC là một cơ sở đa ngành với các công nghệ hiện đại tập trung vào mô phỏng lâm sàng.
Kiscaden đã làm việc cho Đại học New Mexico trong 13 năm và đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo CNTT của Trung tâm Khoa học Y tế, bao gồm cả vị trí quản lý CNTT cho cả Trường Y và Trường Cao đẳng Điều dưỡng. Ông mang đến nhiều kỹ năng CNTT cho trường đại học tập trung vào công nghệ giáo dục.
Kiscaden cũng dạy bán thời gian tại Trường Quản lý Anderson. Các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu mà ông chú trọng là Vận hành, Quản lý chuỗi cung ứng và Hệ thống thông tin quản lý.