$ {alt}
Bởi Alex Sanchez

Tuyên bố về sự ra đi của Dân biểu Saavedra

"Người đại diện Henry "Kiki" Saavedra là một người bạn thân yêu và sẽ được nhớ đến vô cùng. Sự phục vụ của anh ấy đối với tiểu bang của chúng ta là vô cùng to lớn và anh ấy đã dạy tất cả chúng tôi cách trở thành những người phục vụ tốt hơn cho cộng đồng của mình thông qua sự hướng dẫn và lãnh đạo của anh ấy. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình anh ấy tại lần này. Cầu mong họ được an ủi khi biết rằng di sản của anh ấy sẽ sống mãi với những người trong chúng ta, những người đã có đặc quyền gọi anh ấy là bạn của chúng ta." - Tiến sĩ Paul Roth, Hiệu trưởng Trung tâm Khoa học Y tế UNM