$ {alt}

Giao thức tình nguyện viên thiết yếu

Trước hết, xin cảm ơn tất cả các nhà cung cấp đã tình nguyện hỗ trợ những người xin tị nạn được đưa đến Albuquerque gần đây.

Một lời nhắc quan trọng: Nếu bạn muốn làm tình nguyện viên, bạn phải thông qua văn phòng Đối ngoại & Cộng đồng HSC. Vui lòng liên hệ với Chamiza1@salud.unm.edu or JesKelly@salud.unm.edu để biết thông tin tình nguyện. Đi qua các kênh thích hợp đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được thủ tục giấy tờ chính xác và sẽ tiếp tục được bảo vệ theo chế độ bảo vệ sơ suất y tế của HSC trong khi phục vụ nhu cầu của dân số này.

Cho dù đó là những người xin tị nạn, những người vô gia cư, nghèo khó hay bất kỳ ai khác trong cộng đồng của chúng tôi, nhiệm vụ cốt lõi của chúng tôi tại HSC là chăm sóc những người cần. Đối với tất cả các tình nguyện viên, quyết tâm và sự cống hiến của các bạn cho sứ mệnh này thật tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta may mắn như thế nào khi được làm việc với những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt như vậy.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Chuyện nổi bật