$ {alt}
Bởi Allan Stone

Đối mặt với các bệnh liên quan đến bụi

Công nhân khai thác mỏ ở New Mexico đau khổ

New Mexico có lịch sử khai thác lâu đời và phong phú. Các bệnh phổi liên quan đến bụi luôn là một vấn đề sức khỏe của những người thợ mỏ và tỷ lệ hiện mắc đã tăng lên trong suốt những năm qua theo Trung tâm Khoa học Y tế của Đại học New Mexico, Akshay Sood, MD. Nhóm của anh ấy và UNM Phòng khám phổi nghề nghiệp điều trị bệnh nhân từ khắp New Mexico. Một số bệnh nhân của họ đã chia sẻ về kinh nghiệm của họ trong các mỏ và những ảnh hưởng lâu dài từ việc khai thác.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Sức khỏe, Tin tức bạn có thể sử dụng, Nghiên cứu, Trường Y khoa, Chuyện nổi bật