Dịch
$ {alt}

Giảm giá Fitbit cho nhân viên và sinh viên UNM HSC

Đăng ký ngay bây giờ đã mở!

Đăng ký ngay để có mã duy nhất để mua Fitbit mới! Mã này sẽ cho phép bạn đổi khoản trợ cấp $ 65 (do Chương trình Sức khỏe HSC cung cấp) để mua bất kỳ Fitbit nào trên HSC Fitbit Storefront. Số lượng mã có hạn được phân phối trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Bạn có thể lấy mã Fitbit của mình thông qua Đăng ký tài khoản Genius. Nếu bạn chưa có, bạn phải tạo một tài khoản miễn phí tại đây trước khi đăng ký để nhận mã Fitbit của bạn.

Hãy nhớ rằng, khi tạo tài khoản Sign Up Genius, hãy đảm bảo sử dụng địa chỉ email @salud, @unmmg hoặc @ srmc.unm.edu của bạn để chúng tôi có thể xác minh rằng bạn thực sự là nhân viên và / hoặc sinh viên tại HSC. Hướng dẫn bổ sung để mua Fitbit của bạn có sẵn trên Trang web bán HSC Wellness Fitbit.

DANH MỤC: Tin tức bạn có thể sử dụng