Dịch
$ {alt}
Bởi Alex Sanchez

Phục hồi chức năng tập trung vào bạn

Người bị đau mãn tính bị ảnh hưởng

Tiến sĩ Kevin Vowles và Tiến sĩ W. Evan Rivers thảo luận về Chương trình Phục hồi Chức năng duy nhất của tiểu bang. Chương trình trị liệu kéo dài sáu tuần nhắm mục tiêu đến những người bị đau mãn tính và tập trung vào việc khôi phục chất lượng cuộc sống của họ.
DANH MỤC: Sức khỏe, Tin tức bạn có thể sử dụng, Chuyện nổi bật