Bởi Jett Loe

Radiothon quyên góp được gần 190,000 đô la cho Bệnh viện Nhi đồng UNM

Tháng này 100.3 Người dẫn chương trình phát thanh buổi sáng của The Peak là Jackie, Tony và Donnie đã quyên góp được gần 190,000 đô la trong cuộc thi Radiothon thường niên lần thứ 14 cho Bệnh viện Nhi đồng UNM. Số tiền quyên góp được sẽ trực tiếp chi trả cho các chương trình giúp đỡ nhiều trẻ em được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng mỗi năm.

Mặc dù Radiothon năm nay đã kết thúc nhưng bạn vẫn có thể quyên góp để giúp đỡ trẻ em ở New Mexico, chỉ cần nhắn tin JTD tới 51555 hoặc nhấp vào đây: unmfund.org/fund/radiothon-benefit-unm-childrens-hospital/.

DANH MỤC: cho sức khoẻ