Dịch
$ {alt}
Bởi José Rodriguez

Hỗ trợ sinh viên

Dean Donald Godwin nhận giải thưởng từ Hiệp hội các trường cao đẳng dược Hoa Kỳ

Donald A. Godwin, Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược UNM, đã được trao Giải thưởng Lãnh đạo Xuất sắc về Dịch vụ Sinh viên của James Robertson, Jr. từ Nhóm Sở thích Đặc biệt về Dịch vụ Sinh viên của Hiệp hội các trường Cao đẳng Dược Hoa Kỳ (AACP).

Godwin được chọn cho giải thưởng dựa trên lịch sử sâu rộng của anh ấy trong việc thực hiện chương trình công tác sinh viên để nâng cao chất lượng sinh viên của mình, thành tích đóng góp của anh ấy cho Nhóm quan tâm đặc biệt về vấn đề sinh viên, cam kết xuất sắc của anh ấy đối với nghề dược và việc anh ấy hoàn thành "Tiêu chuẩn 14 : Dịch vụ Sinh viên ”của Hội đồng Công nhận Tiêu chuẩn công nhận Giáo dục Dược.

Giải thưởng được trao cho Godwin hầu như trong cuộc họp kinh doanh của Nhóm Sở thích Đặc biệt về Dịch vụ Sinh viên AACP.

"Tôi rất vinh dự và vô cùng khiêm tốn khi nhận được giải thưởng này, đặc biệt là khi tôi được các đồng nghiệp AACP làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ sinh viên khác nhau lựa chọn," Godwin nói.

"Làm việc với sinh viên và hỗ trợ họ trong hành trình trở thành dược sĩ là niềm đam mê của tôi. Tôi nhận được nhiều điều từ sinh viên như tôi cho đi. Xem họ phát triển với tư cách là những nhà lãnh đạo trong các tổ chức nhà nước và quốc gia, cũng như trong hệ thống y tế và nhà thuốc cộng đồng, hãy tôi biết rằng Trường đang hoàn thành sứ mệnh của mình. "

Godwin cũng ghi nhận nhóm hỗ trợ sinh viên của trường vì những nỗ lực của họ.

"Tôi cần cảm ơn tất cả những người đã làm việc trong Văn phòng Công tác Sinh viên trong 15 năm qua, và đặc biệt là hai giám đốc đáng kinh ngạc của tôi về Dịch vụ Sinh viên, Megan Thompson và Krystal Ward," anh nói. "Tôi đã không thể hoàn thành những gì tôi đã đạt được nếu không có họ."

Miel Johnson ('21), trước đây là chủ tịch trực tiếp của chương sinh viên UNM của Hiệp hội Dược sĩ Hoa Kỳ, đã ca ngợi Godwin vì sự ủng hộ của ông đối với các dược sĩ sinh viên.

"Trước khi trở thành hiệu trưởng của trường Cao đẳng, ông đã khuyến khích sinh viên từ khắp tiểu bang đăng ký chương trình Dược và đích thân đưa ra các chuyến tham quan khuôn viên trường," Johnson nói. "Trong suốt thời gian của tôi trong chương trình dược, anh ấy đã có mặt tại nhiều buổi khám sức khỏe, thuyết trình giáo dục và các sự kiện do sinh viên tổ chức để hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi trong cộng đồng."

Jennifer Rose ('21), trước đây là chủ tịch chương sinh viên UNM của Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, cho biết Godwin đã làm việc để thu hẹp khoảng cách giữa sinh viên và dược sĩ làm việc trong cộng đồng.

"Anh ấy là người ủng hộ rất lớn cho sinh viên tận dụng mọi cơ hội để đến các sự kiện mà dược sĩ có mặt để sinh viên kết nối và phát triển thành dược sĩ sinh viên thành công trong chương trình - các sự kiện như Hội nghị chuyên đề về bóng bay mùa thu NMSHP và Trưng bày về ứng dụng," cô ấy nói.

DANH MỤC: Đại học Dược, Giáo dục, Chuyện nổi bật