$ {alt}

Cảm ơn bạn!

Tuần lễ Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe là cơ hội để tôn vinh tất cả các y tá, bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên của chúng tôi đã làm vì bệnh nhân.

Trong tuần qua, Hệ thống Y tế UNM đã tôn vinh thành tích của các y tá, kỹ thuật viên và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân viên của chúng tôi, những người đã biến đây trở thành một nơi tuyệt vời và bổ ích để làm việc. Tuần lễ Nhân viên Chăm sóc Sức khỏe ghi nhận sự cống hiến và lòng nhân ái của phụ nữ và nam giới tại các Bệnh viện UNM và Trung tâm Y tế Khu vực UNM Sandoval, những người hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của mọi người trong cộng đồng của chúng ta. Bạn có thể muốn xem video này dưới đây để xem một số bạn bè và đồng nghiệp của bạn chia sẻ lý do họ làm việc tại UNM.

DANH MỤC: Sức khỏe, Chuyện nổi bật