Trường Đại học Y khoa New Mexico ra mắt Văn phòng Môi trường Học tập

Thúc đẩy một môi trường tôn trọng và hòa nhập

Mỗi bác sĩ mới nổi đều xứng đáng có một môi trường chuyên nghiệp, an toàn và hỗ trợ để họ có thể học hỏi, làm việc và phát triển sự nghiệp của mình. UNM School of Medicine (SoM) cam kết tạo điều kiện cho văn hóa chào đón, tôn trọng và hỗ trợ mà người học mong đợi và xứng đáng được hưởng.

Để đạt được mục tiêu đó, Trường Y UNM gần đây đã đưa ra Văn phòng Môi trường Học tập (SƯ TỬ). Văn phòng này sẽ do Diana Martínez lãnh đạo, với sự hỗ trợ và đóng góp trực tiếp từ Tiến sĩ Felisha C Rohan-Minjares (Giáo dục Y khoa Đại học, UME), Tiến sĩ Joanna Fair (Giáo dục Y khoa Sau đại học, GME), và một thành viên nghiên cứu tận tâm, Dr. Rebecca Williams-Karnesky.

Văn phòng Môi trường Học tập sẽ thúc đẩy một môi trường học tập hòa nhập, nơi giáo viên, nhân viên và người học phát triển, và các mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau cũng như môi trường thể chế. Đó là cam kết của SoM để đảm bảo giảng viên có niềm vui trong việc giảng dạy của họ và người học hào hứng được đào tạo như những nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của LEO là tăng cường hành vi gương mẫu của các giáo viên và nhân viên SoM, và giảm thiểu các trường hợp ngược đãi người học. Ngược đãi có thể là cố ý hoặc vô ý, và xảy ra khi hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng nhân phẩm của người khác và can thiệp một cách vô lý vào quá trình học tập.

Các chức năng và dịch vụ do LEO cung cấp được phát triển dựa trên ý tưởng và phản hồi từ các thành viên của cộng đồng SoM, bao gồm sinh viên y khoa, cư dân, nghiên cứu sinh, giảng viên và nhân viên. Kết quả của đầu vào này, các ưu tiên ban đầu của LEO là:

  • cung cấp một không gian hỗ trợ, an toàn cho sinh viên y khoa, người dân và nghiên cứu sinh để nhận được hướng dẫn sau khi trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự cố ngược đãi, bao gồm việc xem xét các lựa chọn có sẵn và hỗ trợ nộp báo cáo, nếu muốn;
  • cung cấp một bí mật và, nếu được ưu tiên, ẩn danh công cụ báo cáo đối với các sự cố bị ngược đãi;
  • thu thập, theo dõi và báo cáo về dữ liệu ngược đãi có hệ thống để đo lường tiến trình;
  • minh bạch nhất có thể về những gì xảy ra sau khi báo cáo được thực hiện, cung cấp phản hồi cho người học với tư cách cá nhân và theo nhóm, nếu chính sách và luật pháp cho phép; và
  • cung cấp tài nguyên giáo dục và các biện pháp can thiệp cho sinh viên y khoa, người dân, nghiên cứu sinh, giảng viên và nhân viên, nhằm đảm bảo một môi trường học tập tôn trọng.

Để tìm hiểu thêm về ngược đãi và / hoặc cách tham gia với LEO, vui lòng truy cập trang mạnghoặc gửi email cho chúng tôi tại hsc-leo@salud.unm.edu.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Trường Y khoa, Chuyện nổi bật