$ {alt}
Bởi Allan Stone

UNM Child Life tham gia vào thực tế ảo

Quyên góp cho phép những đứa trẻ bị bệnh trốn thoát đến thế giới mới

Chương trình Cuộc sống Trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng UNM là chương trình lớn nhất thuộc loại này ở New Mexico. Nó cung cấp giáo dục và chuẩn bị phù hợp với lứa tuổi để giúp gia đình hiểu, đối phó và thành công với các buổi điều trị. Một trong những phần quan trọng nhất của chương trình là kết nối với trẻ em và giúp chúng vượt qua những điều trị khó khăn.

Nhờ Child's Play, một tổ chức từ thiện gần đây đã tặng kính Thực tế ảo cho Child Life, giờ đây trẻ em có một cách mới để khám phá, vui chơi và học hỏi trong khi điều trị. Hãy xem câu chuyện chỉ một đứa trẻ được hưởng lợi từ khoản quyên góp này!

DANH MỤC: Sức khỏe, Tin tức bạn có thể sử dụng, Chuyện nổi bật