Dịch
$ {alt}

Tập đoàn y tế UNM cung cấp phòng khám tiêm phòng cúm Drive-Thru miễn phí vào thứ Bảy tuần này

UNM Medical Group đang cung cấp vắc xin cúm miễn phí cho các thành viên cộng đồng - chỉ từ 9 tuổi trở lên - từ 8 giờ sáng đến trưa Thứ Bảy, ngày 27 tháng 1801, tại một phòng khám lái xe qua số XNUMX Camino de Salud NE gần Phòng khám Nha khoa UNM trên Khoa học Sức khỏe của UNM Trung tâm khuôn viên phía bắc.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Sức khỏe