Dịch
$ {alt}

Cập nhật Washington

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Martin Heinrich thảo luận về những nỗ lực của ông để giúp New Mexico chống lại đại dịch COVID-19

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Martin Heinrich nói với Jett Loe từ Trung tâm Khoa học Y tế UNM về việc tìm kiếm các nguồn lực để giúp New Mexico ứng phó với đại dịch COVID-19.

DANH MỤC: Sức khỏe, Chuyện nổi bật