Giá trị tiên lượng và các mô hình đồng biểu hiện của các con đường chuyển hóa trong bệnh ung thư

Dan Zhang, Yan Guo và Ni Xie | Tháng Mười Hai 29, 2020
Bối cảnh: Con đường trao đổi chất bất thường đã được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết của bệnh ung thư. Trong khi
nhiều con đường trao đổi chất đã được nghiên cứu trong các bệnh ung thư khác nhau, mối liên hệ trực tiếp giữa con đường trao đổi chất
biểu hiện gen và tiên lượng ung thư chưa được thiết lập.
Kết quả: Sử dụng hai phương pháp phân tích tin sinh học được phát triển gần đây, chúng tôi đã đánh giá tiềm năng tiên lượng của
biểu hiện con đường chuyển hóa và rối loạn điều hòa khối u so với bình thường cho tới 29 con đường chuyển hóa trong 33 bệnh ung thư
các loại. Kết quả cho thấy sự gia tăng biểu hiện gen chuyển hóa bên trong khối u tương ứng với tiên lượng ung thư kém.
Phân tích đồng biểu hiện sai biệt meta đã xác định bốn con đường trao đổi chất với đồng biểu hiện toàn cầu đáng kể
xáo trộn mạng giữa khối u và mẫu bình thường. Phân tích biểu hiện khác biệt của các con đường trao đổi chất
cũng cho thấy sự xáo trộn biểu hiện gen mạnh mẽ giữa các mẫu khối u và bình thường được ghép đôi.
Kết luận : Tổng hợp lại, những kết quả này gợi ý mạnh mẽ rằng các biểu hiện gen của con đường trao đổi chất là
xáo trộn sau khi tạo khối u. Trong các khối u, nhiều con đường trao đổi chất được điều chỉnh để các tế bào khối u kích hoạt
chuyển hóa tương ứng để duy trì năng lượng cần thiết cho quá trình phân chia tế bào.
Từ khóa: Con đường trao đổi chất, Phân tích đồng biểu hiện, Điểm tổng hợp biểu hiện gen, Ung thư

Sự tự hợp tử toàn cầu có liên quan đến nguy cơ ung thư, dấu hiệu đột biến và tiên lượng

Limin Jiang, Fei Guo, Jijun Tang, Shuguan Leng, Scott Ness, Fei Ye, Huining Kang, David C. Samuels và Yan Guo | Tháng Mười Hai 04, 2020
Sự tự hợp tử toàn cầu dưới hình thức đồng hợp tử có liên quan đến nhiều bệnh khác nhau. Tỷ lệ dị hợp tử, một biện pháp thay thế cho tính tự hợp tử toàn cầu, được sử dụng để đánh giá nguy cơ ung thư trong nghiên cứu này. Phân tích của chúng tôi cho thấy mối liên hệ chặt chẽ và nhất quán giữa tỷ lệ dị hợp tử và các loại ung thư khác nhau. Phân tích sâu hơn cho thấy mối liên hệ tiềm năng của tỷ lệ dị hợp tử với các dấu hiệu đột biến và tiên lượng ung thư.