fasd_image

Hội thảo NMARC

“Quy định phân tử của tế bào ít nhánh và tế bào gốc thần kinh phát triển”

Ye Zhang, Ph.D., Viện nghiên cứu não bộ, UCLA

Thứ Năm, ngày 6 tháng 2023 năm XNUMX

“Ảnh hưởng của việc tiếp xúc với rượu trước khi sinh đối với độ dẻo của não”

Alex Medina, Tiến sĩ, Khoa Nhi, Đại học Maryland

Thứ năm ngày 11 tháng 2023 năm XNUMX

Trung tâm Nghiên cứu Rượu New Mexico


1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131