fasd_image

Hội thảo NMARC

Hội thảo NMARC - Mùa thu năm 2023 
“Phương pháp điều trị rối loạn phổ rượu ở thai nhi” 
Jennifer Thomas, Tiến sĩ, Khoa Tâm lý học, Đại học Bang San Diego 
Thứ năm tháng 10 26, 2023 

“Can thiệp hành vi để giảm thiểu tác động của việc tiếp xúc với rượu trong quá trình phát triển đối với chất xám và chất trắng của não” 
Anna Klintsova, Tiến sĩ, Khoa Tâm lý học, Đại học Delaware 
Thứ Năm ngày 16 tháng 2023 năm XNUMX 

 

Trung tâm Nghiên cứu Rượu New Mexico


1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131