Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Cao đẳng Điều dưỡng: Trải nghiệm Khuôn viên Ảo

Chúng tôi không chỉ giáo dục y tá. Chúng tôi thay đổi toàn bộ lĩnh vực điều dưỡng. Khám phá ý nghĩa của việc trở thành một y tá sinh viên UNM.

New Mexico

Vị trí của chúng tôi rất giàu lịch sử và đầy phiêu lưu và trải nghiệm. Khám phá thêm tại #NewMexicoTRUE và #VisitAlbuquerque

Nữ trong cồn cát với cờ NM

Tham dự một phiên thông tin để tìm hiểu thêm

Liên hệ với nhóm của chúng tôi

Tuyển sinh & Tuyển dụng

Cao đẳng Y tá
Số tòa nhà 228
Suite 255
1 Đại học New Mexico

hsc-con-admissions@salud.unm.edu

Tham dự một phiên thông tin với Tuyển sinh.