Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

UNM Brain & Behavioral Health Institute

Chào mừng! Tại Viện Sức khỏe Hành vi & Não UNM (BBHI), chúng tôi khai thác nỗ lực của các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và giáo dục hàng đầu của UNM cùng với cộng đồng bệnh nhân, gia đình, người ủng hộ và nhà cung cấp NM của chúng tôi để cung cấp các sáng kiến ​​nghiên cứu hiện đại và giáo dục về não và sức khỏe hành vi.

Chương trình tài trợ nhỏ của BBHI

Viện Sức khỏe Hành vi và Não bộ đang kêu gọi các đơn xin tài trợ nhỏ từ các giảng viên của HSC để tạo dữ liệu thí điểm liên quan đến nghiên cứu não bộ bằng cách sử dụng cơ sở cốt lõi của BBHI tại UNM Domenici Hall.

Gửi đơn đăng ký ngay hôm nay!

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?