Bỏ qua nội dung chính

Thượng viện Khoa

Thượng nghị sĩ Khoa Y trường UNM

12 Chỗ ngồi 2015-2017

Được bầu lại

Diane Parham, Tiến sĩ
Giáo sư, Ped OT

Stefan Posse, Tiến sĩ
Giáo sư, Thần kinh học

Thượng nghị sĩ mới

Scott Carter, MD
Trợ lý giáo sư, X quang

Sushma Dharia, MD
Trợ lý Giáo sư, Nội khoa

John Grassham, BS
Giảng viên, Y học cấp cứu

Thomas Howdieshell, MD
Giáo sư phẫu thuật

Peter LeBlanc, BS
Giảng viên, Y học cấp cứu

Thượng nghị sĩ mới, tiếp tục

Erich Marchand, MD
Phó giáo sư, phẫu thuật thần kinh

Pramod Panikkath, MD
Trợ lý giáo sư, khoa gây mê

Suguna Pappu, MD
Phẫu thuật thần kinh, trợ lý giáo sư

Jodi Schilz, Tiến sĩ
Trợ lý giáo sư chỉnh hình

Cyril Tabe, MD
Trợ lý giáo sư, phẫu thuật

Thay thế

Mohammed Hassan, MD
Trợ lý giáo sư, phẫu thuật