Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Chào mừng đến với
Phòng Công tác Học vụ Sinh viên

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi hỗ trợ các sinh viên Khoa học Sức khỏe của UNM. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn điều hướng HS và đạt được thành công trong sự nghiệp hoặc con đường học vấn của bạn.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn và mong được hỗ trợ bạn.

Những người ủng hộ nghề nghiệp và giáo dục của bạn

Hãy gọi điện hoặc gửi e-mail cho văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn tìm các nguồn thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng có thể kết nối bạn với các dịch vụ Hỗ trợ Tài chính Khoa học Y tế, hỗ trợ Giáo dục Liên ngành (IPE) và các dịch vụ công vụ.