Tiểu sử

Tiến sĩ Bostwick nhận bằng Cử nhân Sinh học từ Sewanee vào năm 2008. Cô lấy bằng Tiến sĩ Y khoa vào năm 2012 từ UT Southwestern. Sau khi lấy bằng MD, cô đã hoàn thành chương trình nội trú Y khoa/Nhi khoa tại Duke vào năm 2016 và học bổng Chăm sóc Phổi và Chăm sóc Đặc biệt tại Đại học Utah trước khi gia nhập khoa tại Đại học New Mexico vào năm 2019.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Bác sĩ Bostwick hiện đang là Trợ lý Giám đốc Chương trình về Nội khoa. Cô ấy đang theo học tại Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu Y tế tại Bệnh viện Đại học, tập trung vào giáo dục nội trú và đồng nghiệp. Chăm sóc lâm sàng ngoại trú của cô tập trung vào các bệnh phổi nói chung và tăng huyết áp phổi. Ngoài ra, cô ấy còn giúp giảng dạy chương trình y học phổi cho sinh viên y khoa năm thứ hai.

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc tích cực về phổi Tăng huyết áp phổi Giáo dục Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe

Chứng chỉ

Hội đồng Chăm sóc Đặc biệt Hoa Kỳ Hội đồng Bệnh phổi Hoa Kỳ Hội đồng Nội khoa Hoa Kỳ

Thành tựu & Giải thưởng

Tài trợ đào tạo NIH T32, 9/2017-9/2019 Học bổng chăm sóc phổi và quan trọng, 7/2016-7/2019

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Tây Ban Nha