Tiểu sử

Botero-Tompkins tham gia Dự án ECHO vào tháng 2022 năm 2023, ngay trước khi đảm nhận vai trò Giám đốc Chương trình New Mexico vào tháng XNUMX năm XNUMX.

Cô ấy là một nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe đa dạng, công bằng và hòa nhập với nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng liên minh, thúc đẩy chính sách, phát triển lực lượng lao động và lập kế hoạch chiến lược.

Sinh ra ở Bogota, Colombia, Botero-Tompkins có nhiều kinh nghiệm trong các tổ chức y tế học thuật, phi lợi nhuận và phi lợi nhuận, từ Viện La Plazita, một tổ chức cộng đồng tập trung vào các gia đình và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương, đến Dịch vụ Y tế Trưởng lão, nhà điều hành của tám tổ chức mới. Bệnh viện Mexico và một kế hoạch bảo hiểm y tế.

Cô ấy đam mê sứ mệnh của Dự án ECHO và ngăn chặn sự bất bình đẳng trong chăm sóc thông qua dân chủ hóa kiến ​​thức.