Tiểu sử

Tiến sĩ Bouchonville là phó giáo sư tại Đại học Y khoa New Mexico thuộc Khoa Nội tiết, Tiểu đường và Chuyển hóa. Ông là giám đốc y tế của Trung tâm Chăm sóc Toàn diện Bệnh Tiểu đường UNM và Trung tâm Giáo dục Dinh dưỡng và Tiểu đường UNM. Ông là phó giám đốc của Dự án ECHO và giám đốc y tế của chương trình ECHO Nội tiết.

Vào năm 2014, Tiến sĩ Bouchonville đã khởi động chương trình ECHO Nội tiết để hỗ trợ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, làm việc tại các vùng chưa được phục vụ về mặt y tế của New Mexico, thực hiện các phương pháp hay nhất trong việc quản lý các trường hợp tiểu đường phức tạp. Với vai trò là phó giám đốc, anh ấy đã tham gia sáng kiến ​​về bệnh ung thư vào năm 2019 và sáng kiến ​​COVID-19 vào năm 2020. Anh ấy cũng hỗ trợ các chương trình ECHO ở New Mexico.