Lĩnh vực chuyên môn

Tủ thuốc gia đình.
Y học lão khoa.

Ấn phẩm chính

Bài báo
Budhwar, Nitin, Syed, Zubair, 2020 Chứng khó thở mãn tính: Chẩn đoán và Đánh giá NHÀ VẬT LÝ GIA ĐÌNH MỸ, vol. 101, Số 8, 542-548
Bài báo
Morris, David, W. Budhwar, Nitin, Husain, Mustafa, Wisniewski, Stephen, R. Kurian, Benji, T. Luther, James, F. Kerber, Kevin, Rush, A., John Trivedi, Madhukar, H. 2012 Trầm cảm Điều trị ở bệnh nhân mắc các bệnh lý tổng quát: Kết quả từ Thử nghiệm CO-MED HÀNG NĂM CỦA THUỐC GIA ĐÌNH, tập. 10, Số 1, 23-33
Bài báo
Rao, Shobha, S. Budhwar, Nitin, Ashfaque, Ambreen, 2010 Bệnh loãng xương ở nam giới THẨM MỸ GIA ĐÌNH, vol. 82, Số 5, 503-508

Giới Tính

Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hin-ddi
  • punjabi
  • Tiếng Nga