Tiểu sử

Nhận bằng cử nhân của Đại học Pennsylvania về Sinh học và tiếng Tây Ban Nha; và bằng MD của Đại học Cornell. Hoàn thành nội trú về Nội khoa tại Bệnh viện Thành phố Boston và Bệnh viện Michael Reese ở Chicago. Học bổng Chăm sóc Phổi/Chăm sóc Đặc biệt đã được hoàn thành tại Đại học Washington ở Seattle.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Lĩnh vực quan tâm chính của tôi là giáo dục y tế, và tôi tích cực tham gia các hoạt động và khóa học cho cả giáo dục y khoa đại học và sau đại học. Tôi cũng tham gia phòng khám tăng huyết áp phổi và phòng khám vi khuẩn mycobacteria ngoài bệnh lao, là một liên doanh giữa khoa phổi và khoa bệnh truyền nhiễm.

Lĩnh vực chuyên môn

Y học về phổi Tăng huyết áp phổi Bệnh do vi khuẩn lao không lao.

Chứng chỉ

Nội khoa Y học Phổi Y học Chăm sóc Đặc biệt

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh