Tiểu sử

Cloutier dẫn các chiến lược và hoạt động quan hệ đối ngoại toàn cầu cho ECHO bao gồm: quan hệ công chúng, xây dựng thương hiệu, quan hệ truyền thông, tiếp thị nội dung, hoạt động tiếp cận cộng đồng và hơn thế nữa.  

Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tư nhân. Trước khi gia nhập ECHO, ông từng là giám đốc truyền thông của tổng thống tại Đại học Texas ở Arlington. Ông cũng lãnh đạo truyền thông và từng là cố vấn cấp cao cho nữ thống đốc gốc Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. 

Cloutier đã làm việc ở nhiều cấp lãnh đạo khác nhau trong chính phủ New Mexico với kinh nghiệm về truyền thông, tiếp thị, chính sách và lãnh đạo. Anh cũng đam mê công việc thiện nguyện của mình, hỗ trợ các tổ chức phúc lợi trẻ em, chăm sóc và bảo tồn sức khỏe người nghèo.  

Cloutier là một nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, theo định hướng dịch vụ, tập trung vào việc thúc đẩy sự thay đổi có tác động và tích cực cho những người có nhu cầu.