Tiểu sử

Fischer nhận bằng Tiến sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Heidelberg ở Đức. Anh ấy đã hoàn thành nội trú của mình về giải phẫu và bệnh lý lâm sàng tại Đại học New Mexico, sau đó là học bổng về Bệnh học phẫu thuật tại Phòng khám Mayo ở Rochester, MN. Anh ấy là bác sĩ giải phẫu bệnh tại UNM từ năm 2003, với 2.5 năm ngắn ngủi ở một vùng nông thôn nhỏ.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Các lĩnh vực tôi quan tâm đặc biệt là bệnh lý thận sinh dục, phụ khoa và y tế, đây cũng là những lĩnh vực tôi nghiên cứu.

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh lý sinh dục
Bệnh lý phụ khoa
Tế bào học
Bệnh lý thận

Đào tạo

Trường y tế: Đại học Heidelberg, Đức (1993)
Cư trú: Đại học New Mexico (2002)
Học bổng: Phòng khám Mayo, Rochester, Minnesota (2003)

Chứng chỉ

Chứng nhận hội đồng quản trị: Giải phẫu và bệnh lý lâm sàng, Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ (2003)

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Đức