Tiểu sử

Hudson nhận bằng BS về động vật học và BS về sinh học tại Đại học Washington vào năm 1980 và bằng Tiến sĩ về dược học và chất độc học từ Đại học Harvard vào năm 1985. Cô đã hoàn thành khóa đào tạo sau tiến sĩ về nội tiết phân tử tại Đại học California, San Diego, và gia nhập khoa UNM vào năm 1997.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Nghiên cứu của Hudson tập trung vào hai lĩnh vực quan tâm chính. Cô nghiên cứu các cơ chế mà các kim loại trong môi trường phá vỡ chức năng của protein với trọng tâm là ức chế quá trình sửa chữa DNA. Công trình này đã tiến tới một thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra những lợi ích tiềm năng của việc bổ sung kẽm để cải thiện các tác động có hại của việc tiếp xúc với kim loại trong môi trường ở các cộng đồng Navajo. Hudson cũng nghiên cứu các phương pháp điều trị mới cho ung thư buồng trứng và các động cơ phân tử của di căn ung thư. Ngoài ra, cô ấy có cam kết mạnh mẽ đối với giáo dục và đào tạo nghiên cứu và đã giữ các vai trò hành chính để hỗ trợ giáo dục nghiên cứu ở các cấp độ đại học, sau đại học, sau tiến sĩ và giảng viên.

Lĩnh vực chuyên môn

Chất độc
Dược học
Sinh học ung thư
Nghiên cứu giáo dục và cố vấn

Đào tạo

Tiến sĩ, Đại học Harvard, 1985 (Dược lý và Độc học)
BS, Đại học Washington, 1980 (Động vật học)

Nghiên cứu và học bổng

Ấn phẩm nghiên cứu
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1zAGVNJbvedAW/bibliography/public/