Tiểu sử

Sheila Hundley, DNP, RN, AGNP-C là Giảng viên III và bác sĩ lâm sàng chuyên về chăm sóc ban đầu cho người lớn-lão khoa tại Chương trình Bác sĩ Y tá Gia đình của Đại học New Mexico. Sự nghiệp điều dưỡng của cô tập trung vào điều dưỡng y tế-phẫu thuật, quản lý trường hợp, điều dưỡng chu phẫu và chăm sóc mãn tính cho bệnh nhân cao tuổi mắc nhiều bệnh lý. Với tư cách là một Y tá Lão khoa Người lớn, cô ấy tập trung vào việc chăm sóc ban đầu cho nhóm bệnh nhân người lớn và người lớn tuổi, quan tâm đến thực hành dựa trên bằng chứng, sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện trong chăm sóc ban đầu.

Cô đã nhận bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Texas. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng và Tiến sĩ Thực hành Điều dưỡng tại Đại học Duke.

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm

Giáo dục đào tạo

DNP, Đại học Duke (Chăm sóc ban đầu cho người lớn-Lão khoa)
BSN, Đại học Texas tại Austin (Điều dưỡng)

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký
AGNP-BC: Bác sĩ Y tá Lão khoa Người lớn

Giới Tính

Nữ