Tiểu sử

Sheila Hundley, DNP, RN, AGNP-C là Nhà giáo dục lâm sàng, Trợ lý giáo sư và bác sĩ lâm sàng chuyên về chăm sóc ban đầu cho người lớn-lão khoa tại Chương trình hành nghề y tá gia đình của Đại học New Mexico. Sự nghiệp điều dưỡng của cô tập trung vào điều dưỡng nội khoa-phẫu thuật, quản lý trường hợp, điều dưỡng chu phẫu và chăm sóc mãn tính cho bệnh nhân lão khoa mắc nhiều bệnh lý. Với tư cách là Y tá hành nghề Lão khoa dành cho người lớn, cô tập trung vào chăm sóc ban đầu cho nhóm bệnh nhân người lớn và người cao tuổi quan tâm đến thực hành dựa trên bằng chứng, sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng dược chất trong chăm sóc ban đầu.

Cô đã nhận bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Texas. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng và Tiến sĩ Thực hành Điều dưỡng tại Đại học Duke.

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm

Đào tạo

DNP, Đại học Duke (Chăm sóc ban đầu cho người lớn-Lão khoa)
BSN, Đại học Texas tại Austin (Điều dưỡng)

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký
AGNP-BC: Bác sĩ Y tá Lão khoa Người lớn

Giới Tính

Nữ