Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi đam mê giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe ở New Mexico và đã hỗ trợ nghiên cứu tập trung vào sự chênh lệch trong năm năm qua. Tôi có kinh nghiệm quản lý dự án, thu thập dữ liệu và phân tích cả dữ liệu định lượng và định tính. Tôi thích phát triển các bản thảo và bài thuyết trình để phổ biến các kết quả nghiên cứu đáng chú ý. Trước đây tôi đã tiến hành nghiên cứu về sự chênh lệch sức khỏe ung thư, sinh lý thực vật và quyền con người.