Tiểu sử

Ting Jiang nhận bằng Cử nhân Vật lý Hóa học (2011) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Cô lấy bằng Tiến sĩ Triết học (2017) từ Đại học Duke.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Mối quan tâm và trách nhiệm nghiên cứu của tôi tại Lõi Phân tích Phân tử Tích hợp (IMAC) tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật dựa trên quang phổ khối để hỗ trợ người dùng Cốt lõi của chúng tôi, đặc biệt là các mPI khám phá tác động bất lợi của việc phơi nhiễm chất gây ô nhiễm môi trường (chẳng hạn như kim loại và hóa chất hữu cơ) đối với sức khỏe con người.

Với tư cách là người quản lý nghiên cứu khoa học của lõi, nhiệm vụ công việc chi tiết của tôi bao gồm cung cấp tư vấn liên quan đến phương pháp quang phổ khối, cung cấp các khóa đào tạo về máy quang phổ khối, thực hiện các nghiên cứu về proteomics và/hoặc chuyển hóa và/hoặc dấu ấn sinh học trên thiết bị LC-MS cho các mẫu sinh học do người dùng cốt lõi gửi, cung cấp hỗ trợ liên tục cho mPI và những người dùng cốt lõi khác trong khối phổ để đạt được mục tiêu nghiên cứu của họ, v.v.

Lĩnh vực chuyên môn

Khối phổ
Hóa học phân tích sinh học

Đào tạo

Bằng Tiến sĩ Triết học (2017) từ Đại học Duke
Bằng Cử nhân Vật lý Hóa học (2011) của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc