Tiểu sử

David nhận bằng Cử nhân Sinh học tại Đại học New Mexico (2007) và Tiến sĩ Y khoa tại Trường Y Đại học New Mexico (2011). Đối với nội trú, anh ấy được đào tạo về Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng tại Đại học Emory, tiếp theo là học bổng về đường tiêu hóa, cũng tại Emory (2011-2016). Ông là nhà giải phẫu bệnh học tại UNM từ năm 2016.

Lĩnh vực chuyên môn

Giải phẫu bệnh với chuyên môn GI / gan

Giới Tính

Nam