Tiểu sử

N. McCary nhận bằng Cử nhân Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế tại Đại học New Mexico vào năm 2013.

Sau khi hoàn thành chương trình, cô bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm lâm sàng tại Trung tâm Y tế Khu vực CHRISTUS St. Vincent ở Santa Fe, NM. Năm 2020, cô bắt đầu giảng dạy tại chương trình Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế UNM với tư cách là giảng viên về Vi sinh lâm sàng, Ký sinh trùng lâm sàng và Chẩn đoán phân tử.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Được trang bị kiến ​​thức từ phòng thí nghiệm lâm sàng và kinh nghiệm của tôi và đã hoàn thành chương trình UNM MLS, tôi hy vọng sẽ truyền lại kiến ​​thức và mẹo của mình cho các thế hệ nhà khoa học trong phòng thí nghiệm y tế trong tương lai để giúp họ thành công.

Lĩnh vực chuyên môn

Vi sinh lâm sàng
Ký sinh trùng lâm sàng
Vi sinh phân tử

Thành tựu & Giải thưởng

Nhà khoa học Phòng thí nghiệm Y tế ASCP (MLS CM)

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

khóa học dạy

Ký sinh trùng lâm sàng (từ năm 2021)
Chẩn đoán phân tử (từ năm 2021)
Vi sinh lâm sàng (từ năm 2021)