Tiểu sử

Sasha Poole, Tiến sĩ, RN, là Nhà giáo dục lâm sàng, Trợ lý giáo sư và Giám đốc chương trình Cử nhân khoa học cấp tốc về Điều dưỡng (ABSN) tại Trường Cao đẳng Điều dưỡng thuộc Đại học New Mexico (UNM). Cô nhận bằng Tiến sĩ Triết học của Đại học Arizona vào năm 2016 và bằng Cử nhân Khoa học Điều dưỡng của Đại học Pennsylvania năm 2003.
Trước khi gia nhập Trường Cao đẳng Điều dưỡng UNM, Tiến sĩ Poole từng là giám đốc giáo dục và thực hành, sau đó là giám đốc điều hành tại Hội đồng Điều dưỡng New Mexico. Tiến sĩ Poole từng là trợ lý giáo sư tại Đại học Western New Mexico. Kinh nghiệm lâm sàng của cô bao gồm làm việc cho Bộ Y tế New Mexico với tư cách là y tá y tế công cộng và là y tá trường học cho Khu học chánh Hợp nhất Belen. Chuyên môn chăm sóc cấp tính của cô ấy là chăm sóc sau sinh và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Lĩnh vực chuyên môn

Chăm sóc lấy gia đình làm trung tâm | Chính Sách Chăm Sóc Sức Khỏe | Sức Khỏe Bà Mẹ Trẻ Em | Quần thể chưa được phục vụ

Giáo dục đào tạo

????Tiến sĩ, Đại học Arizona, 2016 (Điều dưỡng)
BSN, Đại học Pennsylvania, 2003

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Tây Ban Nha