Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Trở thành Điều phối viên Nghiên cứu tại CHEK-D đã mang đến cho tôi cơ hội làm việc với các nhóm nghiên cứu, những người thực hiện nghiên cứu các dịch vụ y tế và gắn với nền tảng của tôi về Y tế Công cộng. Nó đã truyền cảm hứng cho tôi để tìm kiếm những cá nhân đam mê đồng nghiệp, những người có thể xác định và tạo ra các giải pháp để giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe trong các nhóm dân cư khác nhau trên khắp New Mexico. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu từ khi còn là một sinh viên đại học và tôi rất thích được trở thành một phần của các cuộc khám phá rộng lớn và đổi mới diễn ra tại UNM.

Đại học: Cử nhân Y tế Công cộng, Đại học Bang New Mexico