Lĩnh vực chuyên môn

Quản lý chăm sóc sức khỏe

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký
CNML: Người quản lý và lãnh đạo y tá được chứng nhận

Giới Tính

Nữ