Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Với tư cách là Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Công bằng về Bệnh thận, tôi có thể kết hợp lợi ích cá nhân của mình trong các khía cạnh xã hội của y học và công bằng sức khỏe với kinh nghiệm nghiên cứu sâu rộng của tôi tại UNM. Tôi quản lý các giải thưởng hợp tác khác nhau với các đơn vị được tài trợ khác nhau và giám sát các hoạt động chương trình và quản lý nghiên cứu của Trung tâm. Tôi có kiến ​​thức nền tảng vững chắc về chủ đề con người và các quy định nghiên cứu với tư cách là Chuyên gia nghiên cứu lâm sàng được chứng nhận liên tục kể từ năm 2005. Tôi vô cùng vinh dự là thành viên của nhóm đang thiết lập các khuyến nghị mới trong chăm sóc sức khỏe có thể giảm bớt sự chênh lệch và đáp ứng nhu cầu của những người dân New Mexico bệnh nhân dễ bị tổn thương.

Bạn có thể xem tất cả công việc đang diễn ra tại CHEK-D tại trang web sau: https://hsc.unm.edu/research/centers-programs/chek-d/

Đại học: Cử nhân Nhân loại học, Đại học New Mexico