Tiểu sử

Tiến sĩ Thornton là giáo sư Khoa Các bệnh Truyền nhiễm tại Trường Y Đại học New Mexico và là phó giám đốc cấp cao của Dự án ECHO.

Chuyên môn lâm sàng của Tiến sĩ Thornton là điều trị bệnh viêm gan siêu vi. Cô giám sát các chương trình viêm gan vi rút được quản lý ở New Mexico, đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và nhóm của họ cách chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân bị HCV mãn tính. Ngoài ra, cô bắt đầu Dự án Giáo dục Đồng đẳng New Mexico: Sức khỏe Tù nhân là Sức khỏe Cộng đồng vào năm 2009. Tiến sĩ Thornton và nhóm của cô đào tạo những người bị giam giữ trong hệ thống nhà tù New Mexico trở thành những nhà giáo dục đồng đẳng cũng như các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và nghiện ngập.

Tiến sĩ Thornton hiện là đồng chủ tịch của Nhóm Phát triển Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về điều trị nhiễm vi rút viêm gan C.