Tiểu sử

Timmins nhận bằng Cử nhân và Tiến sĩ từ Đại học Leeds Vương quốc Anh vào năm 1986 và 1990. Sau các vị trí sau tiến sĩ và giảng viên nghiên cứu ở York và Cardiff Vương quốc Anh, và tại Đại học Dartmouth, ông được tuyển dụng vào Đại học Dược UNMHSC năm 2001.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi rất quan tâm đến việc sử dụng các đồng vị ổn định trong chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm. Điều này dẫn đến sự quan tâm đến việc cấp bằng sáng chế và thương mại hóa. Khám phá gần đây về các hiệu ứng đồng vị bất thường trong một phản ứng enzym cụ thể đã dẫn đến mối quan tâm ngày càng tăng đến các hiệu ứng cơ lượng tử trong quá trình trao đổi chất, một phần của lĩnh vực sinh học lượng tử đang phát triển.

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên môn số 1 Đồng vị ổn định
Chuyên môn số 2 Bệnh truyền nhiễm
Chuyên ngành số 3 Các cơ sở sinh học miễn phí
Chuyên ngành số 4 Sinh học lượng tử

Đào tạo

Tiến sĩ, Đại học Leeds, 1990 (Hóa sinh)
BSc, Đại học Leeds, 1986 (Hóa sinh)

Thành tựu & Giải thưởng

Thành viên Sáng tạo STC, 2013

Ngôn ngữ

  • Tiếng Pháp

Nghiên cứu và học bổng

Cơ chế hoạt động của isoniazid
GS Timmins, V Deretic
Vi sinh phân tử 62 (5), 1220-1227, 2006

Phát hiện nhanh Mycobacterium tuberculosis in vivo bằng xét nghiệm hơi thở
SW Choi, M Maiga, MC Maiga, V Atudorei, ZD Sharp, WR Bishai, GS Timmins
Nature Communications 5 (1), 1-6, 2014

Kích hoạt nam châm của 13 C-acyl isoniazid và các dẫn xuất isoniazid và ethionamide
G Timmins, SW Choi
Bằng sáng chế Hoa Kỳ 9,579,381, năm 2017

Tính rõ ràng dựa trên bằng chứng để sử dụng trong việc truy tố và xem xét bằng sáng chế
GS Timmin
Công nghệ sinh học tự nhiên 37 (9), 997-1000, 2019