Tiểu sử

Katherine Zychowski, Tiến sĩ là trợ lý giáo sư tại Trường Cao đẳng Điều dưỡng của Đại học New Mexico (UNM). Cô là một nhà nghiên cứu chất độc và nhà khoa học sức khỏe môi trường được đào tạo, quan tâm đến các cơ chế sinh học sau khi hít phải chất độc. Sau khi hoàn thành bằng cấp tại Đại học Baylor và Đại học Texas A&M, cô đã nhận học bổng sau tiến sĩ tại UNM, nơi cô nghiên cứu tác động lên mạch máu của ô nhiễm không khí. Cô đã được trao tặng Học bổng sau tiến sĩ của Giải thưởng Nghiên cứu Thể chế và Phát triển Nghề nghiệp Học thuật (IRACDA) (một chương trình do NIH/NIGMS tài trợ) vào năm 2016 và ngoài việc nghiên cứu, cô còn dành một phần đáng kể thời gian của mình cho việc đào tạo sư phạm và phát triển các chiến lược học tập tích cực trong lớp học. Zychowski đã được trao giải thưởng phát triển nghề nghiệp 'Con đường dẫn đến độc lập' của NIH/NIEHS K99 vào năm 2018.

Zychowski hiện là thành viên của một nhóm học giả lớn hơn tại UNM, tất cả đều nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau gây tổn hại cho sức khỏe do hoạt động khai thác uranium truyền thống trong cộng đồng người Mỹ bản địa gây ra. Cô đam mê nghiên cứu sức khỏe cộng đồng có tác động đến những nhóm dân cư chưa được phục vụ đầy đủ, cụ thể hơn là nghiên cứu sẽ thúc đẩy những thay đổi trong chính sách và thúc đẩy các cộng đồng khỏe mạnh.

Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu sức khỏe | Y tế công cộng | Độc chất học

Đào tạo

Tiến sĩ, Đại học Texas A&M, 2014 (Độc chất học)
BS, Đại học Baylor, 2010 (Sinh học)

Giới Tính

Nữ