Dịch

Tiểu sử

Tôi đến từ Texas, theo học Đại học Texas Medical Branch để học y khoa. Cần thay đổi địa điểm (gần núi hơn để trượt tuyết), và tìm kiếm môi trường xung quanh nông thôn hơn, tôi đến Đại học New Mexico để làm nội trú trong Khoa Thần kinh Trẻ em. Tôi đã ở đây để làm nghiên cứu sinh về Y học Giấc ngủ và bây giờ tôi tự hào ở đây với tư cách là Trợ lý Giáo sư về Thần kinh học Trẻ em.

Albuquerque mang đến cho tôi cơ hội duy nhất để thực hành một chuyên ngành như thần kinh học trẻ em trong một môi trường nông thôn hơn, và vẫn có thể thực hành trong môi trường Đại học, nơi tôi cũng có thể tham gia vào giáo dục sinh viên nội trú và y khoa. Tôi đặc biệt quan tâm đến thuốc ngủ cho trẻ sơ sinh cũng như đi du lịch đến Outreach Clinics để chăm sóc cho các vùng nông thôn hơn của bang.