$ {alt}
Bởi Mark Rudi

Tăng cường an ninh ban đêm ở khuôn viên phía Bắc

Những thay đổi được thực hiện vì sự an toàn của học sinh

An ninh ban đêm đang được tăng cường tại khuôn viên Khoa học Y tế của Đại học New Mexico.

Ryan Reynolds, quản lý nhóm các dự án vốn tại Trung tâm Khoa học Y tế UNM cho biết, bắt đầu từ hôm nay, hai nhân viên an ninh sẽ tuần tra Cơ sở phía Bắc bảy ngày một tuần, từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, để tăng cường an toàn cho sinh viên.

Reynolds nói: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng học sinh cảm thấy an toàn. "Chúng tôi muốn các em tập trung vào việc học, và đó là điều mà một khuôn viên nên hướng tới. Đó là kiểu môi trường học tập mà chúng tôi muốn thúc đẩy ở đây."

Hai sĩ quan sẽ đi bộ trong khuôn viên Trung tâm Khoa học Sức khỏe UNM, quảng trường phía dưới và cả ba tầng của Trung tâm Giáo dục Khoa học Sức khỏe Domenici, vì tòa nhà mở cửa 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

Reynolds nói: “Chúng tôi cảm thấy điều đó sẽ tăng cường sự an toàn cho học sinh, đặc biệt là vào ban đêm. "Ở đây, bên phía Trung tâm Khoa học Y tế, trời đã tối. Chúng tôi có rất nhiều sinh viên đang làm việc theo yêu cầu trong bệnh viện, họ đi bộ qua lại giữa các quảng trường vào những giờ khác nhau. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ được an toàn và có thể sử dụng các cơ sở."