Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Xây dựng cho tương lai

Các kế hoạch phát triển thú vị đang được tiến hành tại Đại học Điều dưỡng Đại học New Mexico để tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu điều dưỡng trong tiểu bang và quốc gia. Trường cam kết tăng gần gấp đôi số lượng sinh viên đại học và sau đại học theo học các chương trình của trường. Cần phải tăng gấp bốn lần số lượng giảng viên để dạy thêm những sinh viên đó.

Khám phá

Khám phá tòa nhà tương lai. Khám phá tương lai của ngành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Điều dưỡng UNM.

Cho liên hệ

Phó chủ tịch phát triển 

Bill Uher
Quỹ UNM

Hãy quyên góp ngay hôm nay, khi sinh viên của chúng ta cần nó nhất.