Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Chào mừng đến với Chương trình MD

 

Liên Hệ

Địa chỉ vật lý

Phòng Fitz Hall 106

địa chỉ gửi thư

UNM SOM Giáo dục Y khoa Đại học
MSC08 4710, 1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131

Email

HSC-UME@salud.unm.edu

 

 

Điện thoại:-505 272-4823

Fax:-505 272-1352

Giờ làm việc

Thứ hai thứ sáu
8: 00 sáng - 5: 00 chiều
(Giờ chuẩn miền núi)

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?