Gulshan Parasher, MD và Robert Strickland, MD
Bởi Maggie Schold

Gulshan Parasher được đặt tên là chiếc ghế xuất sắc của Strickland

Robert "Reg" Strickland, MD, đến New Mexico vào năm 1972 để thành lập một bộ phận Tiêu hóa mới trong Khoa Nội của Trường Đại học Y New Mexico. Anh không ngờ việc chuyển đi sẽ định hình sự nghiệp của anh và Trường Y đáng kể đến vậy. 

Strickland từng là trưởng bộ phận GI trong 15 năm và chủ nhiệm Khoa Nội trong 13 năm. Ông đã giúp xây dựng bộ phận từ hai giảng viên toàn thời gian và một thực tập sinh nghiên cứu sinh cho đến nay - 50 năm sau - 20 giảng viên toàn thời gian và bán thời gian và 15 nghiên cứu sinh về tiêu hóa. Bộ phận đã đạt được sự nổi tiếng toàn quốc về các chương trình nghiên cứu, giáo dục và chăm sóc bệnh nhân. Nội khoa cũng phát triển đáng kể trong thời gian ông lãnh đạo vào những năm 1990. 

Bây giờ ở tuổi 85, Strickland tiếp tục đến phòng khám, thăm khám cho bệnh nhân và cố vấn cho các nghiên cứu sinh về tiêu hóa.

Vào năm 2020, Hội đồng Quản trị của UNM và Trường Y khoa đã vinh danh Strickland bằng cách phê duyệt việc tạo ra một chiếc ghế đặc biệt được ưu đãi mang tên ông để nâng cao sức khỏe tiêu hóa và khoa học.  

Trường Y khoa vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Gulshan Parasher, MD, làm Chủ tịch ban đầu của Strickland.  

Parasher hiện là trưởng khoa Tiêu hóa & Gan mật. Ông là một nhà lâm sàng, nhà giáo dục và nhà nghiên cứu tận tâm. Những đóng góp độc đáo của anh ấy cho bộ phận là trong các quy trình nội soi tiên tiến - những kỹ năng mà anh ấy đã mang lại cho UNM và tiếp tục phát triển. 

Chuyên môn của Parasher trong nội soi chẩn đoán và điều trị tiên tiến được công nhận rộng rãi trong toàn khu vực và các ý kiến ​​cũng như lời giới thiệu của anh ấy được các đồng nghiệp trên khắp New Mexico và Tây Nam sử dụng. Ông đã cố vấn cho hơn 40 nghiên cứu sinh GI về các kỹ thuật này. 

Với vai trò mới là Chủ tịch xuất sắc của Strickland, Parasher có kế hoạch tiếp tục sứ mệnh học tập của Strickland trong lĩnh vực bệnh tiêu hóa và khoa học.

DANH MỤC: Giáo dục, Sức khỏe, Nghiên cứu, Trường Y khoa, Chuyện nổi bật