Dịch
Biểu trưng của Thách thức Ung thư Lobo

Sự trở lại của Thử thách Ung thư Lobo

Sự kiện gây quỹ hàng năm để mang lại lợi ích cho Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM Diễn ra tại Sân vận động Đại học vào ngày 24 tháng XNUMX

Lobo Cancer Challenge là một sự kiện gây quỹ hàng năm nhằm hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân, nghiên cứu ung thư, tiếp cận cộng đồng và giáo dục và đào tạo tại Trung tâm Ung thư Toàn diện của Đại học New Mexico. Đây là năm thứ sáu của sự kiện.

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại LoboCancerChallenge.org
DANH MỤC: Cộng Đồng, Trung tâm ung thư toàn diện, Tin tức bạn có thể sử dụng, Chuyện nổi bật