$ {alt}
Bởi Luke Frank

UNM nằm trong số 100 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới được cấp bằng sáng chế của Hoa Kỳ vào năm 2016

Trung tâm Khoa học Sức khỏe đóng góp hơn một phần ba số bằng sáng chế của trường đại học

Đại học New Mexico (UNM) đứng thứ ba trong số 100 trường đại học hàng đầu trên toàn thế giới được cấp bằng sáng chế tiện ích của Hoa Kỳ vào năm 2016, theo một báo cáo từ Học viện phát minh quốc gia (NAI) và Hiệp hội chủ sở hữu tài sản trí tuệ (IPO).

Lisa Kuuttila, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc phát triển kinh tế của STC.UNM, tổ chức chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế của trường. "Kể từ năm 2013, chúng tôi đã tăng với tốc độ ổn định."

Theo Kuuttila, a35% bằng sáng chế năm 2016 đã được cấp cho các nhà phát minh tại UNM's Trung tâm Khoa học Sức khỏe. "Nhìn chung, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đều đặn hàng năm về số lượng bằng sáng chế được cấp cho các nhà phát minh tại HSC", cô nói thêm. Những đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học và kỹ thuật đã đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tạo ra các bằng sáng chế, mà Kuuttila coi đó là mức độ cao của hoạt động ứng dụng trong các lĩnh vực này.

NAI và IPO đã công bố báo cáo hàng năm kể từ năm 2013. Bảng xếp hạng được tổng hợp bằng cách tính toán số lượng bằng sáng chế hữu ích được cấp bởi Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ trong đó liệt kê một trường đại học là người được chuyển nhượng đầu tiên trên bằng sáng chế đã cấp. Dữ liệu từ Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ được sử dụng để làm nổi bật vai trò quan trọng của bằng sáng chế trong nghiên cứu và đổi mới của trường đại học.

Kuuttila cho biết thêm: Các trường đại học và các nhà phát minh đại học là những nhà đổi mới và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà nói rằng các bằng sáng chế cũng rất quan trọng vì chúng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các nhà phát minh. Kuutilla giải thích: “Các công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi rất cần thiết cho các công ty muốn cấp phép và cho các công ty mới thành lập của chúng tôi, những người cần các nhà đầu tư giúp họ đưa những công nghệ mới này ra thị trường”. "Mối quan hệ giữa bằng sáng chế và hoạt động thương mại hóa này có tác động tích cực không thể phủ nhận đối với nền kinh tế địa phương và toàn cầu."

Báo cáo đầy đủ về 100 trường đại học trên toàn thế giới được cấp bằng sáng chế về tiện ích của Hoa Kỳ vào năm 2016 có thể được tìm thấy tại http://www.academyofinventors.com/pdf/top-100-universities-2016.pdf.

DANH MỤC: Nghiên cứu